Ik ben Esther Sies.

Reeds 30 jaar werkzaam in het onderwijs. Ik heb 20 jaar gewerkt op de basisschool. Ruim 12 jaar heb ik in de bovenbouw van de basisschool gewerkt.
Ik heb veel ervaring in de overstap van groep 8 naar het voortgezet onderwijs, de verschillende Cito toetsen en de adviesprocedure.
Naast een lesgevende functie in de basisschool, heb ik ook gewerkt als bovenbouwcoördinator, intern begeleider en begaafdheidscoördinator.

Vier jaar heb ik gewerkt op een VMBO school. Daar was ik docent Nederlands en zorgcoördinator mavo.

Ik heb verschillende opleidingen en studies gevolgd op het gebied van leren, zoals lezen, spelling, rekenen, hoogbegaafdheid en op het gebied van gedragsproblemen, zoals AD(H)D, autisme, NLD, enz en motorische problemen, zoals DCD. Ik ben gediplomeerd schoolcounselor/coach, gedragsspecialist, intern begeleider, remedial teacher en ik heb een Master in Educational Needs.
Precies! Leren is gestart in 2015.

Sinds 1 april 2021 is Mark Richard twee middagen in de week werkzaam bij Precies! Leren. Mark werkt al ruim 25 jaar in het basisonderwijs. Mark geeft les in groep 1 t/m 8. Hij heeft veel ervaring met leerlingen in de groepen 3, 4 en 5 van de basisschool. Hij geeft zeer uitdagende gymlessen aan groep 1 t/m 8. Mark heeft verschillende opleidingen gevolgd m.b.t. leren, gedrag en motoriek.
Daarnaast geeft Mark bijles wiskunde, natuurkunde en scheikunde aan leerlingen op vmbo, havo en onderbouw vwo.

Niet elke leerling volgt de gemiddelde lijn. Sommigen begrijpen lesstof sneller of langzamer of op een geheel eigen manier. Elke leerling heeft een eigen leerstijl en leertempo. Sommige leerlingen hebben extra oefening nodig en/of ondersteuning in de sociaal emotionele ontwikkeling.

Wij vinden het een uitdaging om samen met de leerling op zoek te gaan naar de eigen leerstijl en aanpak die het kind/de jongere nodig heeft.
Oplossingsgericht werken richt zich op de gewenste toekomst, op het versterken van datgene wat werkt. Als een kind zelf de touwtjes in handen krijgt om te werken aan zijn of haar eigen ontwikkeling, zal het kind hier ook nauwkeuriger mee omgaan. Kinderen en jongeren leren door herhaling en door ervaring.

Naast het werken in boeken en op papier, maken wij veel gebruik van handelend leren, bewegend leren en spelend leren.

Precies! Leren gaat samen met uw kind op zoek naar dat ene puzzelstukje om de puzzel compleet te maken. 
 
 

Contact

Precies! Leren


Praktijkadres:

Ondernemingsweg 240

1422 DZ Uithoorn

Telefoon: 06 40 15 87 77

E-mail:

info@preciesleren.nl

KvK 62318136

Klik

hier

voor alle contact info