Bijles

Voor alle kinderen
Hiaten of kleine achterstanden bij rekenen of taal ontstaan op verschillende manieren. Kinderen kunnen door ziekte lesstof missen. Als een kind een moeilijke periode heeft doorgemaakt tijdens een scheiding, verhuizing of ziekte van een ouder, kunnen er ook hiaten of achterstanden zijn ontstaan.

In een klas met veel kinderen kan een leerkracht eenvoudigweg niet alle kinderen individueel benaderen en is er niet altijd de mogelijkheid om met een kind de hiaten in schooltijd weg te werken.

Twee- of drietalige kinderen kunnen extra ondersteuning gebruiken bij de Nederlandse taal, begrijpend lezen, woordenschat, spelling, grammatica en redactiesommen.

Kinderen hebben oefening en herhaling nodig om zich een vaardigheid eigen te maken. Voor rekenen is automatiseren heel belangrijk. Voor lezen is veelvuldig tempolezen belangrijk. Ook thuis is het belangrijk te oefenen met lezen, spelling en rekenen. Niet alle ouders hebben de tijd om structureel met hun kind te oefenen. Niet alle kinderen willen met hun ouders oefenen.

Ik geef leerlingen in de leeftijd van 6 t/m 16 jaar bijles in de vakken:

Begrijpend lezen en technisch lezen
Spelling en werkwoordspelling
Grammatica
Rekenen en redactiesommen
Aardrijkskunde, geschiedenis, biologie
Engels en Duits 

We sporen samen de hiaten op en oefenen de leerstof die de leerlingen moeilijk vinden.
 
 

Contact

Precies! Leren


Praktijkadres:

Ondernemingsweg 240 

 1422 DZ Uithoorn

 Telefoon: 06 40 15 87 77

E-mail:

info@preciesleren.nl

KvK 62318136


Klik

hier

voor alle contact info