Remedial teaching

Remedial teaching
Bij een aanzienlijk percentage van de schoolgaande kinderen verloopt de leerontwikkeling en/of de sociaal-emotionele ontwikkeling minder voorspoedig dan verwacht.
Remedial teaching is het geven van professionele didactische hulp op basis van een specifieke hulpvraag en gericht onderzoek, wanneer het leerproces van een kind op school minder makkelijk gaat dan verwacht wordt.
Bij remedial teaching gaat het om het toepassen van gespecialiseerde behandelingstechnieken. Deze technieken gaan uit van en zijn gericht op de specifieke problemen van het kind. Naast het didactische gedeelte is er veel aandacht voor het ontwikkelen van het gevoel van eigenwaarde en het zelfvertrouwen van de kinderen. Tevens is het belangrijk om de kinderen het gevoel te geven "ik kan het nu zelf".

Aanmelding

Ouders kunnen hun kind aanmelden voor een intakegesprek. Ook scholen kunnen contact opnemen als ze vastlopen in de begeleiding van een kind. Ik begeleid leerlingen in de leeftijd van 6  t/m 16 jaar met de vakken lezen, spelling, werkwoordspelling, begrijpend lezen, studievaardigheden en rekenen.

Onderzoek
Na zorgvuldig  onderzoek op basis van bestaande gegevens, gesprekken met uw kind en eigen didactisch onderzoek wordt er een handelingsplan opgesteld. Het is belangrijk dat uw kind meedenkt over het plan. Vaak kunnen kinderen goed aangeven wat ze moeilijk vinden en wat ze graag willen leren.

Opstellen plan
Nadat ik alle gegevens bekeken heb, stel ik een plan op. Dit plan bespreek ik met ouders en eventueel met leerkracht.

Begeleiding
In deze periode wordt remedial teaching gegeven in de praktijk of op de eigen school.
De begeleiding van basisschool leerlingen vindt bij voorkeur onder schooltijd plaats. Dit omdat het voor veel kinderen (met een leerstoornis) vaak te vermoeiend en belastend is om na schooltijd nog begeleiding te krijgen. Er is contact met de school van uw kind over afstemming van de begeleiding op de werkwijze van de school.

Evaluatie

Samen met kind, leerkracht en ouder gaan we de resultaten bekijken van de begeleidingsperiode. Op dat moment maken we afspraken over verlenging of afsluiting van de begeleiding.
 
 

Contact

Precies! Leren


Praktijkadres:

Ondernemingsweg 240

 1422 DZ Uithoorn

 Telefoon: 06 40 15 87 77

E-mail:

info@preciesleren.nl

KvK 62318136


Klik

hier

voor alle contact info